мук ян джонг

Начало|Статии|мук ян джонг

Дървен манекен
Най-простият начин да се разбере и оцени формата на манекена е да се има предвид следното – макар че ние не би трябвало да се отклоняваме от правилното изпълнение и да правим грешки, като хора сме осъдени от време на време да грешим.
Основната полза и ефективност при правилно приложен Винг чун се проявява при Сиу ним тао и Чам киу. Тези две форми ни направляват през техниките и принципите, които са най-общо приложими и ефективни и са ни показани в най-добрия възможен начин.
Във формата на манекена все пак са ни показани техники неправилно, това е защото ако ние инстинктивно се опитваме да поправим грешка трябва да бъдем все пак наясно, че има грешка, така че много от това което се съдържа във формата на манекена представя идеалния начин за възстановяване от типични ситуации на грешки.
Виждането на майстор Вонг беше, че най-използваемите и възможни за приложение са първите 60 движения до По пай частта, а това са предимно Сиу ним тао и Чам киу движения, над това техниките са повече Биу дзи основани и предполагат правенето на по-малко грешки и включват повече стратегии за ритане.
първа секция на формата-таан да

2012-03-09T11:40:28+00:00