Речник на термините във Вонг Шун Люн Винг Чун

Начало|Статии|Речник на термините във Вонг Шун Люн Винг Чун

Списък с оригиналните названия на основните техники с ръце и крака, формите, стойките, чи сау с обясненията и превода им на български

Текст: Асен Начев

Това е списък с названията, обясненията и преводите на български език на повечето техники, на които може да попаднете по време на тренировките си в залите на клуб „Беймо“. Основната заслуга за съставянето на този речник е на сифу Дейвид Питърсън. Той е част от материалите от семинара, проведен по време на Първата световна среща на Вонг Шун Люн обществото, провела се през октомври 2012 г. в Куала Лумпур, Малайзия (1st Annual WSL Ving Tsun Kuen Hok Worldwide Fellowship Gathering 2012). Участие в нея взе и главният инструктор на клуб „Беймо“ сифу Стефан Кунев, който донесе и материалите от семинара. Допълнен е с още термини от практиката и интернет сайтове.

Настоящият речник е разделен на следните секции:

–          Формите във ВШЛ Винг Чун;

–          Стойка и стъпки;

–          Атакуващи удари с ръце;

–          Позиции на ръцете;

–          Движения на ръцете за защита;

–          Двойни блокове;

–          Ритници;

–          Комплекс „лепкави“ ръце и крака;

–          Концепции;

–          Принципи;

Целта му е, практикуващият метода на грандмайстор Вонг Шун Люн, да добие представа, как името на дадена техника и нейният превод от китайски  кореспондират с нейното изпълнение. Речникът в никакъв случай няма задължителен характер за усвояване наизуст, но той е ценно помощно средство за изучването на Винг Чун по време на занятията в залата и извън нея.

Както и сами ще забележите, възможно е описанието на изпълнението на дадена техника, да звучи почти идентично с изпълнението на друга. Това се дължи на различните концепции, които седят зад тях. При възникнали въпроси или коментари относно изброените техники, сифу Стефан Кунев и помощник инструкторите в клуба, ще се радваме да обясним разликите в детайлите, защото както знаете, професионализмът се крие в малките детайли.

Ето защо решихме, че систематизирането и публикуването на подобен речник е поредната стъпка на клуб „Беймо“ в изграждането на достъпна и отворена база от материали, които да спомогнат за по-голямото разпространение, по-лесното разбиране и по-бързото усвояване и усъвършенстване на Винг Чун, по метода на грандмайстор Вонг Шун Люн, така както той го е преподавал в автентичен вид и наследил от своя учител – грандмайстор Ип Ман.

 

1.       Формите във ВШЛ Винг Чун:

Siu Nim Tau (Сю Ним Тау) – Първа форма – „Млада/малка идея“

Cham Kiu (Чам Кю ) –Втора форма – „Търсене/намиране на мост“

Biu Ji (Бю джи) – Трета форма – „Сочещи пръсти“

Muk Yan Jong (Мук Ян Джонг) – Формата на „дървения манекен“

Luk Dim Boon Gwan (Лук Дим Буун Гван) – Форма на „6.5-точковата тояга“

Baat Jaam Do (Баат Джаам До) – Форма на „Осморежещите ножове“ (пеперудените ножове)

 

2.       Стойка и стъпки:

Yi Ji Kim Yeung Ma (Ий Джи Юн Ма) – Основна стойка – “пристискане на козата“

Saam Gok Ma (Сам Го Ма)  – Триъгълна напредваща/отстъпваща стойка

Saam Gok Bo (Сам Го Бо) – Триъгълна напредваща/отстъпваща стъпка

Dui Gok Ma (Дюи Го Ма) – Странична стойка

Juen Ma (Юен Ма) – Завъртане

Seung Ma (Сюн Ма) – Атакуваща напред стъпка

Tui Ma (Тюи Ма) – Защитна (странична) стъпка

 

3.       Атакуващи удари с ръце:

Yat Ji Kuen (Ят Джи Куен) – Слънчев (основен) вертикален удар с юмрук

Waang Jeung (Ваан Джун) – Хоризонтален удар с отворена длан

Jing Jeung (Джин Джун) – Вертикален удар с отворена длан

Fak Sau (Фак Сау) – Атакуващ саблен удар

Biu Sau (Бю Сау) – Атака с „пробождаща/мушкаща ръка/пръсти“

Po Pai Jeung (По Пай Джун) – блъскащ удар с двете длани по диагонал на тялото на опонента

Che Jeung (Че Джун) – Спускащ се надолу удар с длан

 

4.       Позиции на ръцете:

Man sau (Ман Сау) – „Питаща/търсеща ръка“

Fook Sau (Фук Сау) – „Подчиняваща/контролираща ръка“

Bong Sau (Бонг Сау) – „Горна ръка/ръка крило“

–          Yi Bong (Ии Бонг) отклоняващо/високо Бонг Сау (според Чам Кю)

–          Paau Bong (Пау Бонг) – изхвърлящо/средно Бонг Сау (според Чам Кю)

–          Dai Bong (Дай Бонг) – ниско Бонг Сау (според Чам Кю)

 

Wu Sau (У Сау) – „Защитаваща ръка“

Taan Sau (Тан Сау) – „Отвеждаща/отклоняваща ръка“

 

5.       Движения на ръцете за защита:

Huen Sau (Хуен Сау) – Отклоняване чрез „завъртаща се ръка“

Paak Sau (Пак Сау) – Отклоняване чрез „пляскаща ръка“

Soh Sau (Со Сау) – Отклоняване чрез „натискаща длан“

Lan Sau (Лан Сау) – Отклоняване чрез „ръка бариера“

Jam Sau (Джам Сау) – Отклоняване чрез „потъваща ръка“

Jat Sau (Джат Сау) – Отклоняване чрез „дърпаща/препречваща ръка“

Naat Sau (Нат Сау) – Отклоняване чрез „натискане надолу“

Daan Sau (Дан Сау) – Отклоняване чрез „отскачаща ръка“

Gaan Sau (Гаан Сау) – Отклоняване чрез „разсичаща/разцепваща ръка“

Dai Jeung (Даи Джун) = Tok Sau (Ток Сау) – Отклоняване чрез „повдигаща отдолу длан“

Senk Sau (Сенк Сау) – Отклоняване чрез „изстъргваща/бръснеща ръка“

 

6.       Двойни блокове:

Jeet Sau (Джит Сау) – едновременно изпълнение на Джат и Ток Сау за чупене на ръка (от втора форма)

Kwan Sau (Кван Сау) – изпълнение на ниско Бонг Сау и Тан Сау с двете ръце едновременно, за покриване на целия периметър от ниски и високи удари или ритници.

 

7.       Ритници:

Dang Geuk (Дан Геук) – Възходящ ритник със стъпало (основният ритник)

Waang Geuk (Ваан Геук) – Хоризонтален (страничен) ритник

 

8.       Комплекс „лепкави“ ръце и крака:

Chi Sau (Чи Сау) – Упражнение „лепкави ръце“

Chi Geuk (Чи Геук) – Упражнение „лепкави крака“

Luk Sau/Poon Sau (Лук Сау/Пуун Сау) – Упражнение „валящи се ръце“

Daan (Chi) Sau (Даан Чи Сау) – Чи Сау с една ръка

Seung (Chi) Sau (Сюн Чи Сау) – Чи Сау с две ръце

Gwoh Sau (Гво Сау) – „Свободна атака“ в Чи Сау

Laap Sau (Лаап Сау) – Упражнение за „отблъскващи/отклоняващи ръце“

 

9.       Концепции:

Lat Sau Jik Chung (Лат Сау Джик Чун) – Концепцията за „непрекъсната пружинираща напред енергия“

Chiu Ying (Чю Инг) – Концепцията за стоене срещу противника с рамене и таз в една равнина/лице в лице

Jui Ying  (Юи Инг) – Концепцията за „преследване“

 

10.   Принципи (трите принципа на Винг Чун се съдържат в следния стих):

Loi Lao Hoi Song – Lat Sau Jik Chung (Лой Лао Хой Сонг – Лат Сау Джик Чун) – Посрещни/пресрещни каквото идва; последвай това, което си отива; когато пътят (ръцете) е свободен – атакувай!

 

 

2015-09-29T20:52:48+00:00