Чам Кю (поставяне/изграждане на мостове)

Начало|Статии|Чам Кю (поставяне/изграждане на мостове)

Вероятно най-лесния начин да погледнем на Чам Кю е чрез трите отделни приложения на Бонг Сао.  Всяко от тях има различна идея.

Първа секция – „Yi Bong” (променящо/отклоняващо Бонг Сао) което учи на концепцията „използване енергията на противника”, за да разсеем/отклоним атаката. То използва това, че контакта вече е осъществен и може да се манипулира чрез променящо се Бонг Сао, за да се позиционираме за нова атака.

Втора секция – „Paau Bong” (изхвърлящо Бонг Сао) използва концепцията „Създаване на контакт”, когато ръцете все още не са в добра позиция. С други думи това е буквално представяне на идеята за Чам Кю (изграждане на мост) също така учи на концепцията и уменията за използване на краката при атака, (както и обратното – работа на краката при защита особено в случаите, когато се ползва Бонг Сао, което по характеристика изисква определено движение, доста различно от другите техники). Възходящият ритник ни учи да преследваме опонента с ритник, така че да той е под постоянна заплаха и да не може да възстанови своята централна линия.

Трета секция – „Dai Bong” (ниско Бонг Сао) задава разбирането за Бонг Сао  „две в едно” – за защита при ниски удари при положение, че ръцете са долу и за запазване на баланса при издърпване за нарушаване на позицията ни. Тук също се представя идеята за контролиране на краката (във варианта на базовото ритане с крак) чрез контрол на ръцете. Има още едно приложение, при което дан сао – изстрелваща длан от Сю Ним Тао се прилага с юмрук за завършване на формата.
Да обобщим – третата секция на Чам Кю предлага възможността за контрол на краката чрез ръцете, което може да бъде използвано, да се предотврати възможността за вдигане на крака. Осъществява се чрез промяна на подравняването на хълбоците, така че става невероятно трудно да се ритне ефективно.
Да си представим, че правим Пуум Сао с партньор, който се опитва да ритне. За да го направи, той трябва да премести баланса върху единия крак, при което усещайки това ръката, която е във Фук Сао натиска надолу в съответствие с промяната отсреща пресрещайки и пренасочвайки идващия ритник. Бонг-тан ръката се превръща в полу Тан Сао действие, като следи отсрещната ръка и поддържа перфектен баланс, позволяващ ръката да се изстреля в контраатака.
В Чи Сао същото контролиращо движение може да бъда използвано срещу насочена към нас ръка, за да предотврати възможността за ритник и евентуално да го отклони чрез директно отрязване на пътя на глезена/пищяла според обсега и да извади противника от баланс (отвън или отвътре). Същата концепция се използва при дървения манекен, но само в една от двете единствени последователни действия във формата, които трябва задължително да са едно след друго.

 

2012-03-09T11:42:34+00:00