Сю Ним Тао (Форма на младата/малката идея)

Начало|Статии|Сю Ним Тао (Форма на младата/малката идея)


Бих желал да дефинирам трите секции на Сю Ним Тао само с три думи:

Първа секция – структура;

Втора секция – възстановяване;

Трета секция – координация.

Първата секция е основно за принципа Лат Сао – Чик Чун (принципа на пружината) – това е постоянното желание на ръцете да атакуват напред, когато няма препятствие пред тях, което е най-важното нещо за ефективността Винг Чун системата. В нея има много повече от разглеждането само на тази концепция, това е самата построена структура на тялото, работата с крака, ритането, едновременната атака и защита, развиване на силата и удържане на насрещната сила. От тук и определението на секцията – Структура.

Втората секция засяга различните начини, по които може да разбираме концепциите, техниките и стратегиите необходими да се измъкнем от ситуация, в която сме изгубили контрол на централната линия и ни е невъзможно да посрещнем това, което идва. Накратко тя предлага възможност да посрещнем атаката, когато сме компрометирали позицията си в ситуации като например сграбчване, захват и обгръщане. От тук и определението  – Възстановяване.

Третата секция показва различни комбинации от движения приложени с една ръка, за да подсили важността от осъзнаването, че можем да използваме едната ръка за повече от едно движение едновременно. С други думи, просто защото току що съм използвал лявата си ръка да атакувам или защитавам не би трябвало да се предполага, че не мога да я използвам отново незабавно, а вместо това да се опирам на другата ръка в типично „едно-две” движение. В допълнение това помага да се получи поток от действия развиващи естествените движения, които позволяват по-лесно осъществяване на пътя от точка А точка Б. Важно е да се отбележи, че не е задължително комбинациите да се използват точно в тази последователност. Те са условно свързани за улесняване на практикуването, а не са строго определена последователност. Следователно основната цел на третата секция е развитието на едно от важните условия за успех в боя – Координация.

 

 

 

2012-03-09T11:43:09+00:00